City

city_0 greyNoco-City är ett säte utan säkerhetsbälte för klass 1 bussar. Det är ett icke bältat säte som ger mer komfort jämfört med stolar inom samma segment. Enkel konstruktion när det gäller mekanik och övertäckning av sätet möjliggör en mycket kostnadseffektiv underhåll, om inga speciella verktyg eller tidigare kunskap krävs.